Region Warszawski

Spotkania odbywają się w PUNKCIE INFORMACYJNO-KONTAKTOWYM (PIK) WARSZAWA ul. Kickiego 1, kl. IV domofon 60

Istnieje możliwość zakupu literatury Al-Anon po wcześniejszym ustaleniu zamówienia z kolporterem Małgosią tel.: 506 303 681. Odbiór w siedzibie PIK w Warszawie ul. Kickiego 1, kl. IV, lokal 50a, domofon nr 60, w piątek w godzinach 17-18.30

 

 

KALENDARIUM  NA  ROK  2021 / ustalenia z dnia 21.01.2021
Warsztaty odbywają się  w PUNKCIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNYM (PIK) WARSZAWA  ul. Kickiego 1, kl.IV domofon 60
DATA RODZAJ SPOTKANIA TEMAT PROWADZĄCY
16.01.2021 sob WARSZTATY 10.00-12.00 Komunikacja, odpowiedzialność, rozwój.  Część 1 Grażyna Przewodnicząca Komitetu Literatury (Wrocław Grupa “Westalki”)
20.02.2021 sob WARSZTATY 10.00-12.00 Komunikacja, odpowiedzialność, rozwój.  Część 2 Grażyna Przewodnicząca Komitetu Literatury (Wrocław Grupa “Westalki”)
05-07.03.2021 Krajowe Spotkanie Służb w Augustowie (Region Warmińsko-Mazurski)
20.03.2021 sob WARSZTATY 10.00-12.00 Komunikacja, odpowiedzialność, rozwój.  Część 3 Grażyna Przewodnicząca Komitetu Literatury (Wrocław Grupa “Westfalki”)
17.04.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Dwunasty Stopień w praktyce. Zuzanna oraz Ewa w słuzbie Zespółu ds. Kontaktu z Profesionalistami i Instytucjami 
23-25.04.2021 Ogólnopolskie Warsztaty Komitetu Informacji Publicznej i Współpracy z Profesjonalistami i Instytucjami,
Warszawa, PIK ul. Kickiego 1 kl.IV domofon 60
6-9.05.2021 Krajowe Spotknie Służb w Jarosławiu (Region Podkarpacie): XXIV Konferencja Al-Anon
15.05.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Literatura na mityngu Al-Anon i Alateen. Ewa Koordynator ds. Literatury Al-Anon
26.06.2021 sob WARSZTATY 11.00-14.00  Jak w praktyce realizować Stopień Czwarty. Grażynka z  Grupy “Pomóz Sobie ” – spotkanie na platformie Skype
17.07.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Duchowość, religijność. Ula Koordynator ds. Współpracy z Profesjonalistami i Instytucjami – po służbie 
21.08.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Nowo przybyli na mityngu.  Jola Reprezentant Regionu 
18.09.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Rotacja szansą rozwoju dla innych. do ustalenia
1-3.10.2021 Służby Krajowe – Spotkanie Reprezentantów Regionów w Soczewce pod Płockiem (Region Warszawski)
16.10.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Nasze struktury. Bożenka Powiernik (Przewodnicząca Rady Powierników)
20.11.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 Znaczenie Tradycji i rodzaje mityngów. do ustalenia
18.12.2021 sob WARSZTATY 10.00-14.00 do ustalenia do ustalenia

 

 

 

Spotkanie Robocze Regionu
godz. 10:00-14:00
Spotkanie Regionu
godz. 10:00-15:00 (w tym warsztat 14:00 -15:00)
data: po spotkaniu warsztaty na temat: data: po spotkaniu warsztaty na temat:
6.02.2021  Tradycja Pierwsza i Koncepcja Pierwsza
6.03.2021 Hasło Konferencji 2021 r. “Anonimowość – duchowa podstawa programu Al-Anon”
Prowadzi: do ustalenia
22.05.2021  Tradycja Druga i Koncepcja Druga
12.06.2021 Seminarium Renatki delegata na mityng światowy.
Prowadzi:  Renata delegat na mityng Światowy
28.08.2021  Tradycja Trzecia i Koncepcja Trzecia
25.09.2021 Sponsorowanie w Alateen.
Prowadzi: Wiesia Koordynator Alateen
27.11.2021 Tradycja Czwarta i Koncepcja Czwarta
11.12.2021 Prowadzący mityng i jego rola.
Prowadzi: do ustalenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cart
  • No products in the cart.