Członkowie/Służba

 Aktualności

 

 

Terminy spotkań Służby Krajowej w 2021 roku

                                         

Terminy spotkań konferencyjnych na skype:

24 kwietnia 2021 roku – godzina 18.00 – 20.00

 • Modlitwa o pogodę ducha
 • Stopnie, Tradycje, Koncepcje
 • Przywitanie uczestników Konferencji
 • Sprawdzenie obecności wg listy
 • Ważne informacje dotyczące Konferencji
 • Mityng: Przedstawienie propozycji zmian w Karcie Konferencji
 • Zakończenie Deklaracją

 

06 maja 2021 roku – godzina  18.00 – 20.00
Mityng przygotowany przez Komitet Informacji Publicznej.

07 maja 2021 roku – godzina  16.00 – 20.00
XXIV Konferencja – realizacja programu Konferencji: przyjęcie planu, przyjęcie sprawozdań,
wybór myśli przewodniej na XXV Konferencję, przedstawienie się osób nominowanych.

08 maja 2021 roku – godzina  10.00 – 18.00
XXIV Konferencja – realizacja programu Konferencji: przedstawienie rezultatów prac poszczególnych komisji, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem wniosków.

 

 

 Sprawdź, jaka służba jest teraz potrzebna

 

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

 

Aktualnie poszukiwane służby:

 • Powiernik
 • Zastępca delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
 • Redaktor „Razem”
 • Redaktor informatora ,,Al-Anon o sobie”

 

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata – pobierz plik