Informator dla profesjonalistów

 

Od 2013 roku Komitet Informacji Publicznej Al-Anon pod patronatem Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon wydaje, w formie elektronicznej, informator dla profesjonalistów i przyjaciół Al-Anon „Al-Anon o sobie”. Jest on przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką choroby alkoholowej oraz wszystkich, którzy są zainteresowani działalnością grup Rodzinnych Al-Anon
w Polsce.

Informator jest bezpłatny, ukazuje się raz na kwartał i jest rozsyłany drogą elektroniczną. Zawiera podstawowe informacje
o wspólnocie Al-Anon, wywiady z profesjonalistami, informacje ze spotkań z profesjonalistami tzw. mityngów informacyjnych organizowanych na terenie całego kraju.

Zapisać się na listę subskrybentów można przez wysłanie na adres redakcji adresu e-mail, na który miałby przychodzić informator. Zazwyczaj chętni zgłaszają się podczas mityngów informacyjnych.

Adres e-mail redakcji: osobie@al-anon.org.pl

Zachęcamy, szczególnie uczestników mityngów informacyjnych oraz osoby zawodowo stykające się z Grupami Rodzinnymi Al-Anon do dzielenia się na łamach niniejszego informatora swoimi refleksjami i doświadczeniami w pracy z tymi, którzy korzystają z porad specjalistów i jednocześnie mityngów Al-Anon. Jesteśmy przekonani, że wszelkie uwagi pomogą nam w pełniejszym rozwoju i przyczynią się do bardziej skutecznego niesienia posłania Al-Anon.

Dziękujemy za okazywaną przychylność.

Do pobrania:

informator nr 1/31/2023

informator nr 4/31/2020
informator nr 3/30/2020
informator nr 2/29/2020
informator nr 1/28/2020

informator nr 4/27/2019
informator nr 3/26/2019
informator nr 2/25/2019
informator nr 1/24/2019

informator nr 4/23/2018
informator nr 3/22/2018
informator nr 2/21/2018
informator nr 1/20/2018

informator nr 4/19/2017
informator nr 3/18/2017
informator nr 2/17/2017
informator nr 1/16/2017

informator nr 4/15/2016
informator nr 3/14/2016
informator nr 2/13/2016
informator nr 1/12/2016

informator nr 4/11/2015
informator nr 3/10/2015
informator nr 2/9/2015
informator nr 1/8/2015

informator nr 4/7/2014
informator nr 3/6/2014
informator nr 2/5/2014
informator nr 1/4/2014

informator nr 3/3/2013
informator nr 2/2/2013
informator nr 1/1/2013

Skip to content