Informacje dla Służb

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Struktura służby w Polsce – grafika –  pobierz plik

Robocza wersja III części podręcznika ,,Struktura Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=51396e9d09dd2a04434dd64226bbcf81

Projekt podręcznika cz. I ,,Praca Grup ,,Al-Anon i Alateen”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=4ff87cfefeb81a0df4952933c12d254d

Służby regionów proszone są o informowanie w regionach o roboczej wersji podręcznika (do stosowania), zamieszczonej na forum.

Podręcznik zatwierdzony jest przez Radę Powierników.

Karta Konferencji – pobierz plik

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik
Kalendarz na rok 2024plik do pobrania

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

  • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
  • Zastępca oraz administrator strony na portalu FB
  • Powiernik

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – plik do pobrania

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

Informacje dla Służb

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Struktura służby w Polsce – grafika –  pobierz plik

Robocza wersja III części podręcznika ,,Struktura Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=51396e9d09dd2a04434dd64226bbcf81

 

Cz.I projektu podręcznika ,,Praca Grup ,,Al-Anon i Alateen” 

Służby regionów proszone są o informowanie w regionach o roboczej wersji podręcznika (do stosowania), zamieszczonej na forum.

Podręcznik zatwierdzony jest przez Radę Powierników.

Karta Konferencji – pobierz plik

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik
Kalendarz na rok 2023 – pobierz plik

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

  • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
  • Zastępca oraz administrator strony na portalu FB
  • Powiernik

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – plik do pobrania

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

Skip to content