Informacje dla Służby

 

Informacja

Od 02 do 09 stycznia 2020 r., z przyczyn technicznych, wstrzymujemy sprzedaż literatury.

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Kochani,
Oddajemy Wam broszurę „Nasze struktury”, zatwierdzoną przez Komitet Taktyczny.
Mamy świadomość, że broszura jest kolejnym etapem dochodzenia do „Podręcznika Służby Krajowej”.
Mamy świadomość, że jest to żywe opracowanie i będzie się zmieniać tak jak zmienia się i rozwija nasza wspólnota.
Zachęcamy do studiowania broszury i stosowania w życiu wspólnotowym.

Prosimy służby regionów o zadbanie o to, aby 1 egzemplarz broszury trafił do każdej grupy.

Komitet Taktyczny
Kraków , 17 października 2015 r.

Nasze struktury – pobierz plik
Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika słuzby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik

Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik

Kalendarz 2020

 

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA:

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby

  • Powiernik
  • Zastępca delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
  • Redaktor „Razem”

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – pobierz plik

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

 

FORUM:

Do Forum Służby Grup Rodzinnych Al-Anon mają dostęp osoby, których adres mailowy posiada administrator Forum. Administrator otrzymuje te adresy od Reprezentantów Regionów, Przewodniczących poszczególnych Komitetów lub innych służb, które uznają, że dostęp do Forum będzie sprzyjał rozwojowi naszych służb, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem w pełnionej służbie. Czyli potrzebna jest rekomendacja.

Przejdź do forum

Jak korzystać – pobierz plik