Dziedzictwo Alateen

 

MODLITWA O POGODĘ DUCHA

Boże, daj mi pogodę ducha,
abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę,
i mądrość, abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich.

Preambuła i Dziedzictwo dla Alateen 

Alateen to część Grup Rodzinnych AlAnon dla młodych ludzi, dotkniętych alkoholizmem członka rodziny lub przyjaciela. Pomagamy sobie wzajemnie, dzieląc się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodziny, wpływającą na emocje, a nawet na zdrowie fizyczne każdego z jej członków. Chociaż nie możemy zmienić ani kontrolować żyjących z nami alkoholików, możemy się jednak oderwać od ich problemów, jednocześnie nadal ich kochając

W Alateen skupiamy się na własnym programie, a nie na kwestiach zewnętrznych, takich jak religia, polityka, media społecznościowe czy inne programy dwunastokrokowe

Nie mamy żadnych opłat członkowskich. Alateen jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom swoich członków. Alateen ma jeden cel: pomoc młodym ludziom dotkniętym przez czyjeś picie. Dbamy o to, żeby wzajemnie chronić anonimowość swoją, a także wszystkich członków AlAnon i AA

Dzięki stosowaniu przez nas Dwunastu Kroków zaczynamy zdrowieć psychicznie, emocjonalnie i duchowo z następstw choroby alkoholizmu w rodzinie. To pozwala nam na wspieranie naszych chorujących na alkoholizm krewnych i przyjaciół oraz dawanie nadziei innym nastolatkom

Sugerowana Preambuła Alateen do Dwunastu Kroków 

DWANAŚCIE KROKÓW

Krok Pierwszy 

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu że nasze życie przestało się poddawać kierowaniu

Krok Drugi 

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci 

Podjęliśmy decyzję, aby oddać swoją wolę i swoje życie pod opiekę Boga takiego, jak Go rozumieliśmy

Krok Czwarty 

Zrobiliśmy swoją wnikliwą i odważną inwenturę moralną

Krok Piąty 

Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi, jaka dokładnie jest natura naszych błędów

Krok Szósty 

Byliśmy całkowicie gotowi na to, by Bóg usunął te wszystkie wady charakteru

Krok Siódmy 

Pokornie prosiliśmy Go, aby usunął nasze braki

Krok Ósmy 

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadość- uczynić im wszystkim

Krok Dziewiąty 

Zadość Uczyniliśmy tym ludziom bezpośrednio, gdy tylko było to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zraniłoby to ich samych lub kogoś innego

Krok Dziesiąty 

Robiliśmy w dalszym ciągu osobistą inwenturę, niezwłocznie przyznając się do popełnianych błędów

Krok Jedenasty 

Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do poprawy swojego świadomego kontaktu z Bogiem takim, jak Go rozumieliśmy modląc się jedynie o poznanie Jego woli względem nas i o siłę do jej wypełniania.

Krok Dwunasty 

Doświadczywszy duchowego przebudzenia jako rezultatu tych Kroków, staraliśmy się nieść to przesłanie innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich swoich sprawach

 

DWANAŚCIE TRADYCJI ALATEEN 

Tradycja Pierwsza 

Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp osobisty większości zależy od jedności

Tradycja Druga 

Z uwagi na nasz wspólny cel jest tylko jeden autorytet: kochający Bóg, jaki może się wyrazić w zbiorowym sumieniu. Nasi liderzy jedynie zaufanymi sługami: oni nie rządzą

Tradycja Trzecia 

Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że ktoś z naszych krewnych lub przyjaciół ma problem alkoholizmu. Nastoletni krewni alkoholików, zbierający się w celu wzajemnej pomocy, mogą nazywać siebie Grupą Alateen, jeśli jako grupa nie mają innych powiązań

Tradycja Czwarta 

Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw wpływających na inną grupę Alateen i Grupy Rodzinne Al-Anon lub AA jako całość

Tradycja Piąta 

Każda Grupa Alateen ma tylko jeden cel: pomoc nastolatkom, powiązanym z alkoholikami. Robimy to sami, praktykując Dwanaście Kroków AA oraz wspierając członków najbliższej rodziny i okazując im zrozumienie

Tradycja Szósta 

Alateen, będąc częścią Grup Rodzinnych AlAnon, nie powinien nigdy popierać czy finansować żadnego zewnętrznego przedsięwzięcia, ani użyczać mu swej nazwy, aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie oddalały nas od naszego podstawowego celu duchowego. Mimo odrębności powinniśmy zawsze współpracować z Anonimowymi Alkoholikami.

Tradycja Siódma

Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając przyjmowania datków z zewnątrz. 

Tradycja Ósma 

Praca Dwunastego Kroku w Alateen zawsze powinna mieć charakter niezawodowy, ale nasze służby mogą zatrudniać niezbędnych pracowników

Tradycja Dziewiąta 

Nasze grupy, jako takie, nie powinny nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć komitety lub zespoły odpowiedzialne bezpośrednio przed tymi, którym służą. 

Tradycja Dziesiąta
Grupy Alateen nie mają opinii o sprawach zewnętrznych, dzięki czemu nasze imię nigdy nie powinno zostać uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja Jedenasta 

Nasze zasady kontaktowania się ze społeczeństwem opierają się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu; powinniśmy zawsze zachowywać osobistą anonimowość w kontaktach z prasą, radiem, filmem i telewizją. Ze szczególną uwagą powinniśmy chronić anonimowość wszystkich członków AA.

Tradycja Dwunasta

Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji, zawsze przypomina nam, by stawiać zasady przed względami osobistymi.

Skip to content