Dziedzictwo Alateen

 

MODLITWA O POGODĘ DUCHA

Boże, daj mi pogodę ducha,
abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę,
i mądrość, abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich.

PREAMBUŁA ALATEEN

    Alateen, część Grup Rodzinnych Al-Anon, jest wspólnotą młodych ludzi, których życie zostało dotknięte przez alkoholizm członka rodziny lub bliskiego przyjaciela. Pomagamy sobie wzajemnie, dzieląc się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodziny, ponieważ ma wpływ na emocje, a nawet na zdrowie fizyczne wszystkich jej członków. Chociaż nie możemy zmienić ani kontrolować swoich rodziców, możemy się oddzielić od ich problemów, nadal ich kochając.
Nie dyskutujemy o religii ani nie łączymy się z żadnymi organizacjami zewnętrznymi. Naszym jedynym celem jest rozwiązywanie naszych problemów. Zawsze dbamy o to by chronić anonimowość każdego z nas, a także wszystkich członków Al-Anon i AA.
Dzięki stosowaniu przez nas Dwunastu Stopni zaczynamy dojrzewać umysłowo, emocjonalnie i duchowo. Będziemy zawsze wdzięczni Alateen za ofiarowanie nam cudownego, zdrowego programu, dzięki któremu możemy w pełni cieszyć się życiem.

DWANAŚCIE STOPNI ALATEEN

Stopień Pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.

Stopień Drugi. Uwierzyliśmy, że Siła większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.

Stopień Trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.

Stopień Czwarty. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.

Stopień Piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Stopień Szósty. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.

Stopień Siódmy. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.

Stopień Ósmy. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.

Stopień Dziewiąty. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi, gdy tylko było to możliwe, bez krzywdy dla nich i dla innych.

Stopień Dziesiąty. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia, w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.

Stopień Jedenasty. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy – prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.

Stopień Dwunasty. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI ALATEEN

Wspólne doświadczenie naszych grup wskazuje, że jedność Grup Alateen zależy od trzymania się tych Tradycji.

Tradycja Pierwsza. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu, postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.

Tradycja Druga. Jedynym i najwyższym autorytetem Alateen jest kochający Bóg, taki jaki daje się rozpoznać w zbiorowym sumieniu grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym, oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia. Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Alateen pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.

Tradycja Czwarta. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Alateen, Al-Anon lub AA jako całości.

Tradycja Piąta. Każda grupa Alateen ma tylko jeden cel: niesienie pomocy dzieciom alkoholików. Realizujemy to przez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie naszych bliskich i dodawanie im otuchy.

Tradycja Szósta. Grupy Alateen nie powinny nigdy udzielać swej nazwy ani w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Alateen nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z Anonimowymi Alkoholikami.

Tradycja Siódma. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.

Tradycja Ósma. Dwunasty Stopień Alateen powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze centrale służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.

Tradycja Dziewiąta. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli, tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.

Tradycja Dziesiąta. Grupy Rodzinne Alateen nie wyrażają opinii w sprawach niezwiązanych z ich działalnością, aby imię Alateen nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.

Tradycja Jedenasta. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem, a w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.

Tradycja Dwunasta. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

 

Skip to content