REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.al-anon.org.pl/sklep (zwanego dalej Sklepem), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon Polsce (zwanym dalej  Stowarzyszeniem Al-Anon) z siedzibą w Poznaniu na Osiedlu Wichrowe Wzgórze 12C.
2. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@al-anon.org.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 828 93 07

II. Cena i oferowane produkty
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
2. Podane ceny są domyślnie wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zakupu, lub na życzenie faktura VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany te nie dotyczą złożonych wcześniej zamówień.
6. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki (za wyjątkiem prenumeraty).

III. Składanie oraz realizacja zamówienia
1. Klient ma możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za wyłączeniem okresów przeprowadzania rutynowych prac konserwacyjnych przez obsługę techniczną Sklepu.
2. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 10.00 – 14.00
  • Wtorek 10.00 – 14.00
  • Środa 16.00 -20.00
  • Czwartek 10.00 – 14.00
  • Piątek 10.00 -14.00

Realizacja zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej nastąpi w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia .
Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są jeden raz w tygodniu.
Zamówienia złożone w dni świąteczne lub wolne od pracy realizowane będą w następnym dniu roboczym.
3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
4. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowaniu całości zamówienia.
5. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania towaru.
6. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

IV. Koszty dostawy i odbiór towaru
1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Ich wysokość uzależniona jest od wyboru dostawcy towaru, wagi oraz sposobu płatności (przedpłata na konto, płatność za pobraniem, płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego).
2. Koszty przesyłki krajowej i zagranicznej pokrywa Klient.
3. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania bądź naruszenia taśm ochronnych, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia otrzymanego towaru, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Prosimy również o jak najszybszy kontakt ze Sklepem.
4. Istnieje możliwość wysyłki za granicę. ( również poza Unię Europejską) – koszty ustalane są indywidualnie po kontakcie z obsługą sklepu.

V. Sposoby płatności
1. Klient płaci w następujący sposób:
a) przed wydaniem towaru – przedpłata na konto Sklepu.
b) w chwili doręczenia – za Pobraniem.( Wyłącznie przesyłka kurierska krajowa)

2.W przypadku przedpłaty na konto wysyłka towaru następuje po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
3. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia – Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.

VI. Dostawa towaru
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.
3. Czas  dostarczenia przesyłki przez przewoźnika – jeżeli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej  – zazwyczaj realizowane jest w ciągu od trzech do siedmiu dni roboczych.

VII. Zwroty
1. Zgodnie z prawem, Klient może odstąpić od umowy zakupu dokonanego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Klient musi poinformować Sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji lub uzgodnionym z Klientem innym kanałem płatności. Koszty zwrotu płatności ponosi Sklep.
5. Klient powinien odesłać zwracany towar w terminie do 30 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy w stanie niezmienionym.
6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

VIII. Reklamacje
1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Aby dokonać reklamacji Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany przez Sklep w sposób ustalony z obsługą Sklepu wraz z opisem przyczyn reklamacji i dowodem zakupu (paragon lub faktura).
3. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. W przypadku uznania reklamacji Stowarzyszenie zwróci koszty zwrotu towaru w sposób uzgodniony z Klientem w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie  wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy jego wartość.

IX. Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny
1. Klient dokonując transakcji w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep zgodnie z obowiązującym prawem. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, oraz przesyłania informacji dotyczących transakcji. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
3. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, 61-675 Poznań Os. Wichrowe Wzgórze 12C
4.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – stowarzyszenie@al-anon.org.pl
5.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu – wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane sprzedawcy
Stowarzyszenie służb Grup Rodzinnych Al-Anon
Os. Wichrowe Wzgórze 12c
61-675 Poznań
REGON: 639642850
NIP: 972-09-57-400
KRS: 0000082338
Strona internetowa: www.al-anon.org.pl

Konta bankowe
Konto do wpłat za zakup literatury Al-Anon:

PKO BP SA Oddział  52 w Poznaniu
61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 14

Nr konta: 83 1020 4027 0000 1702 0772 7359
Dla transakcji zagranicznych: Nr IBAN: PL 83 1020 4027 0000 1702 0772 7359
KOD BIC( SWIFT): BPKOPLPW

 

Skip to content