Co to są mityngi/spotkania?

 

Jak wygląda mityng Al-Anon?

Mityngi Al-Anon prowadzone są przez niezależne grupy na całym świecie. Jest wiele odmian mityngów, ale zasadniczo dzielą się one na dwa rodzaje: mityngi zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają kogoś bliskiego nadużywającego alkohol oraz mityngi otwarte, w których uczestniczyć może każdy.

Mityngi zamknięte stwarzają uczestnikom możliwość nieskrępowanego dzielenia się osobistymi doświadczeniami, a także praktycznego stosowania zasad Al-Anon.

Choć wiele mityngów otwartych zachowuje konwencję swobodnych dyskusji, jednak większość przybiera postać ściśle zaplanowaną. Z reguły wypełniają je wypowiedzi jednego lub kilku uczestników, którzy dzielą się swoją siłą, nadzieją i doświadczeniem.
Wypowiedzi bardzo różnią się między sobą – jedne mogą nie zawierać żadnych akcentów religijnych, podczas gdy inne mogą być przesycone głęboką religijnością.Trzeba podkreślić, że każdy wypowiada się wyłącznie w swoim własnym imieniu, nie zaś w imieniu całego Al-Anon. Wszystkich łączy ten sam problem – picie kogoś bliskiego.

Większość uczestników mityngów Al-Anon przekonała się, że regularne uczestnictwo w spotkaniach jest niezbędne dla odzyskania harmonii i równowagi umysłowej. Nowych członków zachęca się, aby brali udział w mityngach tak często, jak tylko to możliwe.
Poprzez chorobę alkoholową w naszych rodzinach często tracimy kontakty z naszymi przyjaciółmi. Wielu członków Al-Anon opowiada, że krąg ich znajomych znacznie się poszerzył w wyniku nieformalnych rozmów przy kawie, odbywających się przed mityngami lub po ich zakończeniu.

 

Gdzie odbywają się mityngi Al-Anon?

Grupy Al-Anon wynajmują na swe spotkania sale w kościołach, ośrodkach kultu religijnego, przychodniach, szkołach, a także w innych miejscach.
Choć wiele mityngów Al-Anon odbywa się w pomieszczeniach będących w posiadaniu i użytkowaniu kościoła, nie wynika stąd jakikolwiek związek czy przynależność do żadnych konkretnych instytucji czy ruchów religijnych. Korzystanie z tego rodzaju udogodnień jest raczej owocem otwartej i życzliwej akceptacji Al-Anon przez duchownych różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty udzielali jej pomieszczeń za niewygórowaną opłatą.

Skip to content