Co Grupy Rodzinne Al-Anon mają do zaoferowania profesjonalistom?

Szanowni Państwo,

Al-Anon ma w swych szeregach wielu członków oraz odpowiednie służby, które udzielają informacji o Grupach Rodzinnych Al-Anon.

Al-Anon ma długą historię współpracy z organizacjami, z którymi nie jest w sposób formalny związany, ale na życzenie dostarcza wszelkich dostępnych informacji na temat Grup Rodzinnych Al-Anon.

Oferujemy:
• Informacje od członków Al-Anon, dyżurujących w Punktach Informacyjno-Kontaktowych oraz dyżurach telefonicznych
• Mityngi informacyjne dla grup profesjonalistów zgodnie z ich zapotrzebowaniem lub w trakcie szkoleń związanych z tzw. problematyką alkoholową. Podczas tych mityngów członkowie wspólnoty informują o programie Al-Anon, dzielą się osobistymi doświadczeniami i sugerują, jak profesjonalista może pomóc tym, którzy mają obok siebie kogoś z problemem alkoholowym.
• Własne doświadczenia z życia z osobami uzależnionymi, szczególnie skierowane dla osób wywodzących się z rodzin alkoholowych, zagrożonych stworzeniem podobnego związku, leczących się w poradniach dla współuzależnionych lub przebywających w izolacji np. domach dziecka, zakładach wychowawczych.
• Pomoc nowej osobie. Jeśli będzie taka potrzeba członek Al-Anon jest gotowy pójść z taką osobą na jej pierwszy mityng, być dla niej wsparciem w tym, tak trudnym, pierwszym kroku ku zdrowiu.

Grupy Rodzinne Al-Anon reprezentowane przez
Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
z siedzibą w Poznaniu

przygotowały dla Państwa bezpłatną ofertę w celu zapoznania się z naszym programem.
Proponujemy:

  • Przeprowadzenie mityngów informacyjnych o Grupach Rodzinnych Al-Anon dla grup zawodowych, takich jak: pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, pracownicy socjalni, terapeuci, pracownicy służb mundurowych i innych grup zawodowych
  • Oferujemy spotkanie informacyjne dla każdego rodzaju kursu, szkolenia na terenie całego kraju
  • Celem spotkań jest przybliżenie Grup Rodzinnych Al-Anon i jej programu, jako jednego ze sposobów radzenia sobie z problemem alkoholowym w najbliższym otoczeniu oraz z problemami w życiu osobistym.

Spotkanie informacyjne ma na celu:
dostarczyć informacji o miejscach pomocy Al-Anon dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

Przebieg mityngu informacyjnego

  1. Odczytanie Preambuły
  2. Krótka historia Al-Anon
  3. Program Dwunastu Stopni, Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji
  4. Spiker – osobiste doświadczenia osoby z Al-Anon
  5. Odpowiedzi na pytania z sali
  6. Rozdanie pakietów informacyjnych
  7. Pytania indywidualne po skończonym spotkaniu

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt listowny, mailowy lub telefoniczny z naszym biurem w Poznaniu.
tel. 61 828 93 07; mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

Skip to content