List do pracowników służb więziennych

Szanowni Państwo,

Pracując w zakładach zamkniętych, na pewno zetknęli się Państwo ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików, która pomaga wszystkim chorującym na alkoholizm, również na terenie więzień.

Alkoholizm jest chorobą całej rodziny, dlatego w latach 50. XX wieku powstała w USA wspólnota dla bliskich i przyjaciół alkoholików o nazwie Grupy Rodzinne Al-Anon. Bliscy alkoholików zobaczyli, że dzięki pracy według programu 12 Kroków zmienia się jakość życia osób chorujących na alkoholizm. Zapragnęli więc podobnych zmian na lepsze także dla siebie. Tak powstała pierwsza grupa Al-Anon, która zaadaptowała ten program od AA. Od tamtej pory minęło ponad 60 lat.

Do Polski Al-Anon dotarł 35 lat temu. Obecnie w całym kraju jest ok. 400 grup spotykających się na mityngach i realizujących program Dwunastu Stopni. Integralną częścią Al-Anon są grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci i grupy Alateen, które skupiają młodych ludzi z rodzin alkoholików.

Jako osoby zajmujące się zawodowo pomocą społeczeństwu, spotykają się Państwo z ludźmi, którzy mają różne problemy, wynikające często z alkoholizmu w najbliższym otoczeniu. Prawdopodobnie wielu z nich cierpi z tego powodu. Członkowie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, niezależnie od wieku, obwiniają się o sytuację, jaka panuje w ich rodzinach. Niejednokrotnie też, pod wpływem emocji, popełniają błędy. Nie mają świadomości, że alkoholizm w rodzinie wpływa na ich osobiste poczynania. Skutki choroby alkoholowej przechodzą w rodzinie z pokolenia na pokolenie, dopóki coś lub ktoś nie przerwie tego zaklętego kręgu. Jeżeli stwierdzą Państwo, że na osobę, której starają się pomóc, może mieć wpływ alkoholizm kogoś bliskiego, zachęcamy do współpracy z Al-Anon. To wypróbowana metoda pomocy.

Informacje o wspólnocie Grupy Rodzinne Al-Anon można znaleźć na stronie: www.alanon.org.pl 

Komitet ds. Informacji Publicznej Al-Anon wydaje (za zgodą Rady Powierników i pod patronatem Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon) Informator dla Profesjonalistów i Przyjaciół Al-Anon „Al-Anon o sobie”. Zachęcam do zapoznania się z nim: https://al-anon.org.pl/informator-dla-profesjonalistow/

Zapraszam również osoby zawodowo stykające się z problemem alkoholizmu w rodzinach i chcące dowiedzieć się, jak pomaga wspólnota Al-Anon, do nawiązania kontaktu: informacja_publiczna@al-anon.org.pl

Na Państwa zaproszenie chętnie przyjedziemy, opowiemy o Al-Anon i odpowiemy na wszelkie pytania..

 

Z wyrazami szacunku

 przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej 

plik do pobrania

Skip to content