Duchowni pytają o Al-Anon

Grupy Rodzinne Al-Anon nie są stowarzyszeniem religijnym. Jednak bardzo wiele zawdzięczają duchownym różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty okazują jej przyjaźń i wsparcie.

Źródłem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie i tolerancja – zrozumienie możliwości i ograniczeń Al-Anon jako wspólnoty oraz tolerancja dla słabości jej członków, mężczyzn i kobiet, których aspiracje duchowe mogą przewyższać ich ludzkie zdolności.

Mijałby się z prawdą ten, kto by utrzymywał, że wszyscy uczestnicy Al-Anon są rozbudzeni duchowo. Wielu z nich nie jest formalnie związanych z żadną doktryną religijną. Osoby z Al-Anon – także te, które nie wyznają żadnej religii – świadczą o tym, że zaznali odradzającej mocy płynącej z wzajemnego dzielenia się troską, zawierzeniem i miłością.

Członkowie Al-Anon żywią nadzieję, że będą mogli nadal, jak dotychczas, występować jako pomocni sprzymierzeńcy wszystkich duchownych, którym leży na sercu sprawa rodzin z problemem alkoholowym.

Dlaczego zachęcamy duchownych do zainteresowania się Al-Anon?

Duchowni są często pierwszymi osobami, do których członkowie rodzin zwracają się o pomoc i zrozumienie oraz przed którymi otwarcie przyznają się do swoich problemów. W istocie wiele osób oczekuje od duchownych porady duchowej zarówno przed przystąpieniem do Al-Anon, jaki później.

W jaki sposób duchowni powinni informować o Al-Anon?

Duchowni ściśle współpracujący z Al-Anon wskazują, że udzielając porady komuś z rodziny z problemem alkoholowym należy przede wszystkim:

1. Wyjaśniać, że Al-Anon może pomóc jedynie wówczas, gdy oni sami będą chcieli sobie pomóc.
2. Zachęcać osoby do utrzymywania otwartej postawy wobec programu Al-Anon, nawet jeśli początkowo wyda im się pozbawiony sensu. Informować, że ich pierwsze wrażenia może ulec zmianie, jeśli będą kontynuować mityngi.
3. Podkreślać, że Al-Anon ma tylko jeden cel: pomagać rodzinom i przyjaciołom alkoholików.
4. Przypominać, że do Al-Anon może przyjść każdy. Nowa osoba, która zdecyduje się przynależeć do Al-Anon spotyka tu ludzi różnych zawodów i z różnych środowisk. Bez względu na to, jak różne jest ich pochodzenie, wszystkich łączy ten sam problem i wszyscy są równi.
5. Zapewniać, że ich osobista anonimowość będzie zachowana. Jest to jedna z głównych zasad Al-Anon.
6. Informować, że alkoholizm – jak wskazuje wiedza medyczna – jest chorobą postępującą, ale dzięki zmianie własnego nastawienia można przyczynić się do jej wyleczenia.

W jaki sposób duchowni mogą współpracować z Al-Anon?

Pomocą dla duchownych, którzy wspierają rodziny alkoholików, może być kontakt z aktywnymi uczestnikami lokalnej grupy Al-Anon.

Oto co mogą zrobić, aby poznać bliżej program Al-Anon:

1. Wziąć udział w kilku otwartych mityngach Al-Anon.
2. Zaznajomić się z literaturą Al-Anon.
3. Zapoznać się z duchowymi aspektami programu Al-Anon.
4. Zwrócić się do Al-Anon o pomoc, gdy sytuacja tego wymaga.
5. Otworzyć swoje drzwi dla mityngów Al-Anon.

Czy Al-Anon organizuje spotkania rekolekcyjne?

Nie, Al-Anon nie organizuje takich spotkań. W Al-Anon każdy wyznaje Boga, jakkolwiek go rozumie.

W jaki sposób duchowni mogą skontaktować się z Al-Anon?

W książce telefonicznej lub w Internecie czy w gazetach można znaleźć numer telefonu Grup Rodzinnych Al-Anon.

Literaturę na temat programu Al-Anon oraz szczegółowe wskazówki, jak skontaktować się z grupami Al-Anon, można uzyskać telefonując lub pisząc na adres:

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
skrytka pocztowa 14, 60-980 Poznań 13
Internet: www.al-anon.org.pl
E-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl
tel.: 61 828 93 07
plik do pobrania

Skip to content