Apel do naszych serc o odpowiedzialność i przestrzeganie prawa

 

Niesienie przesłania nadziei tym, którzy cierpią z powodu picia alkoholu przez kogoś bliskiego to zadanie i potrzeba serca członków
Grup Al-Anon i Alateen. Kiedy czujemy radość i wdzięczność, ponieważ nasze życie zmieniło się na lepsze, to możemy mieć pokusę, żeby natychmiast wszystkim opowiadać o dobrodziejstwach programu Al-Anon. Zapał i gorliwość każą nam z każdym dzielić się tym, co „mamy”
i nam pomogło; niestety, mogą też przesłonić zasady dobrowolnie przyjmowane przez członków, choćby tę ujętą w Tradycji Dwunastej, żeby zasady stawiać przed względami osobistymi.

Rozwój techniki umożliwia dziś rozpowszechnianie programu Al-Anon na skalę dużo większą niż kiedyś. Mityngi różnego rodzaju, odbywające się
w Internecie, są prowadzone zarówno przez członków Grup Rodzinnych Al-Anon, jak i przez osoby spoza wspólnoty.

Chcąc pomóc osobom cierpiącym wskutek czyjegoś alkoholizmu, internauci publikują obszerne fragmenty naszej literatury, znanej jako Literatura Aprobowana przez Konferencję. Nie wszyscy jednak pamiętają, że jest to literatura objęta prawem autorskim, należącym do World Service Office Al-Anon Family Group, czyli Biura Służby Światowej Grup Rodzinnych Al-Anon.

Każdy tytuł Literatury Aprobowanej przez Konferencję jest objęty tym prawem, co formalnie jest oznaczone następująco:

Copyright © by Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 1992; 1600 Corporate Landing Parkway Virginia Beach, VA 23454-5617 USA za zgodą AFG Headquarters, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części tej publikacji nie można reprodukować w żadnej postaci bez uprzedniej zgody na piśmie, udzielonej przez Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

Prawo autorskie obowiązuje także w Internecie.

– Co wynika z tego dla kogoś, kto chce publicznie wykorzystać tekst zaczerpnięty z naszej literatury?
– Taka osoba powinna wiedzieć, co jej wolno, a co jest złamaniem prawa.

Cytowanie cudzych tekstów jest dozwolone pod pewnymi warunkami:

  1. Cytat należy zaznaczyć cudzysłowem („”) lub pochyłym pismem.
  2. Cytat powinien być nie dłuższy niż jeden akapit.
  3. Należy podać źródło przytaczanych słów, tj. przynajmniej tytuł i numer strony.

Nawet Biuro Służby Światowej na swoich stronach internetowych poświęconych pomocy społeczeństwu lub członkom Al-Anon drukuje jedynie krótkie urywki z Literatury Aprobowanej przez Konferencję Służby Światowej. Żaden region, okręg, osoba, służba informacyjna, centrum sprzedaży literatury itp. nie może na swojej stronie zamieszczać tekstów Literatury Aprobowanej przez Konferencję.

Członkowie uczestniczący w czatach lub pisemnych mityngach elektronicznych, którzy uzyskali zezwolenie w Biurze służby Światowej (WSO), mogą w swoich wypowiedziach przytoczyć cytat z Literatury Aprobowanej przez Konferencję pod warunkiem, że będzie to jeden akapit i nie zrobią w nim żadnych zmian oraz zamieszczą przypis z informacją, skąd pochodzi cytowany fragment, podając tytuł i numer strony danej publikacji.

„Przyswajając program Al-Anon, uczę się żyć wprawdzie, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i własnym sumieniem. Niewątpliwie łamanie prawa autorskiego jest rodzajem kradzieży pewnego dobra, które wprawdzie może wydawać się „niczyje”, przecież jednak do kogoś należy. Obym nigdy nie naruszał prawa własności zarówno dóbr materialnych, jak i intelektualnych, bo to degraduje mnie we własnych oczach. Stawia mnie też przed koniecznością zadośćuczynienia za tę kradzież, której wartość materialną trzeba by pomnożyć przez liczbę osób korzystających ze skradzionych materiałów”.
Anonimowy członek Al-Anon

Lois W., współzałożycielka Al-Anon, w 1985 roku w Montrealu wypowiedziała takie słowa: Jestem głęboko przekonana, że gdy coraz więcej ludzi przyjmie nasz sposób życia i zwróci się z miłością ku innym, nasze zasady pewnego dnia uratują nasz niespokojny świat.

Akceptacja sposobu życia, miłość do innych, stosowanie zasad – to wszystko niech się zacznie ode mnie…

 

Rada Powierników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content