Co to jest Al-Anon, cel Al-Anon, anonimowość w Al-Anon

 Co to jest Al-Anon?
Al-Anon jest światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów i wyznań, którzy spotykają się, aby dzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest to czy mamy wśród bliskich kogoś kto ma problem z alkoholem.

Jaki Al-Anon ma cel?
Naszym podstawowym celem jest niesienie pomocy rodzinom i przyjaciołom alkoholików.

Jak Al-Anon współpracuje z innymi?
Grupy Rodzinne Al-Anon nie są związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani z jakąkolwiek instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Co oferuje Al-Anon?
Program Al-Anon jest programem duchowym na nowy sposób życia. Jest programem, który skutecznie służy tysiącom osób – mężczyznom i kobietom. Jest on skuteczny w każdym miejscu świata, dla wszystkich ludzi, bez względu na zajmowaną przez nich pozycję społeczną i sytuację, w jakiej się znajdują.

Dlaczego osoby z Al-Anon są anonimowe?
Anonimowość jest duchową podstawą Al-Anon. Jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków Al-Anon, a szczególnie dla nowo przybyłych.

Gdzie spotykają się uczestnicy mityngów Al-Anon?

Spotkania Grup Rodzinnych Al-Anon służące dzieleniu się doświadczeniem siłą i nadzieją nazywamy mityngami. W zależności od celu i osób w nich uczestniczących są to mityngi otwarte, zamknięte lub informacyjne. Mityngi informacyjne służą przede wszystkim niesieniu posłania na zewnątrz poprzez informację o Al-Anon, jako o sposobie na uporanie się z własnymi problemami związanymi z życiem z alkoholikiem. Jednak podstawową formą spotkań w naszej wspólnocie jest mityng zamknięty, w którym uczestniczą wyłącznie same osoby z rodzin lub inni bliscy alkoholików.

Propozycja współpracy dla profesjonalistów
Grupy Rodzinne Al-Anon dokładają wszelkich starań o to, aby program powrotu do zdrowia był powszechnie znany i dostępny dla wszystkich osób, które tej pomocy potrzebują.

Najtrafniej ideę naszej działalności oddaje „Deklaracja jedności Al-Anon”, która towarzyszy nam we wszystkich naszych działaniach:

„Każdy członek naszej wspólnoty jest ważnym ogniwem ogromnego kręgu nadziei.
Szanując indywidualność każdego, pamiętajmy, że nasze wspólne dobro powinno być
zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Nasz powrót do zdrowia zależy od naszego
wspólnego celu oraz atmosfery zaufania”.

Konferencja Służby Światowej 1984 r

plik do pobrania

Skip to content