Najczęściej zadawane pytania (pytania do wywiadów)

Oto przykładowe pytania, które są często zadawane podczas wywiadów. Poniższe odpowiedzi mogą być użyte przez dziennikarzy we wszelkich publikacjach bez potrzeby uzyskania dodatkowego pozwolenia na druk. Służą również jako przewodnik dla członków Al-Anon/Alateen, którzy udzielają wywiadów.

 

Co to jest alkoholizm?

W 1954 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała alkoholizm za przewlekłą, postępującą chorobę.

 

Co to jest Al-Anon?

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą bliskich i przyjaciół alkoholików. Członkowie Al-Anon dzielą się ze sobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Wierzymy, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny i że zmiana naszego zachowania może wspomagać powrót do zdrowia.

 

Jak długo istnieje Al-Anon?

Al-Anon daje nadzieję i pomoc rodzinom oraz przyjaciołom alkoholików od 1951 roku. Al-Anon/Alateen liczy 24 000 grup w ponad 130 krajach.

 

Jaki jest cel Al-Anon?

Al-Anon ma tylko jeden cel: pomagać rodzinom i przyjaciołom alkoholików. W Al-Anon nie ma osób zawodowo zajmujących się alkoholizmem. Nie udzielamy rad, nie pouczamy naszych członków, nie popieramy ani nie łączymy się z innymi organizacjami czy urzędami.

 

Kto może zostać członkiem Al-Anon/Alateen?

Każdy kogo życie było lub jest dotknięte przez czyjeś picie. Dotyczy to najbliższej rodziny, bliskich, przyjaciół, współpracowników, pracodawców itp.

 

Czy alkoholik, z którym jest związana dana osoba, musi być członkiem AA, aby mogła ona przyjść do Al-Anon?

Nie, wiele osób przychodzi do Al-Anon bez związku z tym, czy alkoholik pije czy nie.

 

Czy Al-Anon pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z piciem?

Tak, członkowie Al-Anon mają różne stopnie pokrewieństwa i relacji z alkoholikiem. Czasami jest to rodzic, nastoletnie bądź dorosłe dziecko, małżonek/małżonka, partner/partnerka, rodzeństwo, dziadkowie czy przyjaciel. Wszyscy członkowie mogą ofiarowywać i otrzymywać zrozumienie, co przyczynia się do uzdrowienia ze skutków tej choroby.

 

Czy ludzie wahają się przed wstąpieniem do Al-Anon/Alateen?

Tak, z kilku powodów. Choroba ta jest ciągle źle postrzegana w społeczeństwie, w związku z tym ludzie obawiają się, że np. inni dowiedzą się o problemie z piciem występującym w ich domu. Rodzina jest przecież także głęboko pogrążona w chorobie. Zaprzeczenie i izolacja mogą stać się sposobem na życie i sięgnięcie po pomoc jest wówczas czymś bardzo trudnym.

 

Jaki jest cel anonimowości?

Osobista anonimowość, a także poufność dzielenia się swoim doświadczeniem przez członków w naszym programie, tworzy bezpieczne miejsce do uzyskania pomocy. Często mówimy: „Kogokolwiek tu widzisz i cokolwiek tu słyszysz, wychodząc, pozostaw tutaj”.

 

Czy uważasz, że ludzie w Al-Anon dzielą podobne smutki?

Tak. Mimo, że sytuacje poszczególnych osób różnią się między sobą, to strach, gniew, żal i samotność są niektórymi z typowych skutków w rodzinach z chorobą alkoholową. Dzięki Al-Anon i Alateen wiele osób odkryło, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna i że można znaleźć zadowolenie, a nawet szczęście, niezależnie od tego, czy alkoholik pije czy też nie.

 

Czy Al-Anon powie mi, jak sprawić, by bliska osoba uzyskała trwałą trzeźwość?

Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy kontrolować ani zmienić drugiej osoby. Nasze wysiłki, aby to zrobić powodują tylko naszą frustrację, a nawet mogą pogorszyć sytuację. W Al-Anon uczymy się, jak oderwać się od skoncentrowaniu na alkoholiku i skupić na odzyskaniu własnego zdrowia.

 

Jak członkowie Al-Anon uczą się takiego oderwania?

Dzieląc się wzajemnie i próbując stosować Dwanaście Stopni w swoim codziennym życiu. Kiedy uczymy się zdrowych sposobów radzenia sobie z naszymi problemami, przekonujemy się, że nasze życie jest szczęśliwsze i lepsze pomimo tego, co się wokół nas dzieje.

 

Co to jest Dwanaście Stopni?

To Dwanaście zasad do osobistego uzdrowienia przyjęte od Anonimowych Alkoholików. (Sugestia: tekst Dwunastu Stopni można dać przeprowadzającemu wywiad wcześniej)

 

Czy alkoholizm w rodzinie ma wpływ na dzieci?

Tak. Wiele dzieci jest głęboko dotkniętych. Doświadczają one tych samych uczuć, co dorośli m.in.: poczucia straty, zagubienia czy poczucia winy. Alateen jest programem właśnie dla naszych młodszych członków. W Alateen młodzi ludzie spotykają się, aby wymieniać doświadczenia i uzyskać zrozumienie dla siebie oraz dla alkoholika. To pomaga im w osobistym rozwoju i uporządkowaniu myślenia, które z powodu bliskich powiązań z alkoholikiem, polega głównie na zamartwianiu się.

 

Jaki jest przedział wiekowy dla członków Alateen?

Ich wiek waha się między 12 a 18 lat; jednakże, niektóre grupy mają członków poniżej 12. roku życia.

 

Czy alkoholizm może być przyczyną przemocy fizycznej wobec dzieci i dorosłych w rodzinie?

Tak, czasami jest to skutek alkoholizmu. Gdy członkowie Al-Anon rozwijają się i wracają do zdrowia, nabywają umiejętności podejmowania zdrowych decyzji. Uczymy się chronić samych siebie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.

 

Jak są finansowane grupy Al-Anon i Alateen?

Nie ma składek ani opłat. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom członków i sprzedaży literatury. Nie zgadzamy się na żadną pomoc finansową z zewnątrz.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Al-Anon i Alateen?

Wszelkie informacje o Grupach Rodzinnych Al-Anon można znaleźć na stronie www.al-anon.org.pl. Można zadzwonić też na regionalny numer informacyjny Al-Anon lub do biura Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon tel. (61) 828 93 07

plik do pobrania

 

Skip to content