NOTATKA PRASOWA

GRUPY RODZINNE AL-ANON

Grupy Rodzinne Al-Anon to wspólnota osób, które mają wśród rodziny lub przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. W skład Grup Rodzinnych Al-Anon wchodzą: Grupy Al-Anon, Grupy Alateen (grupy dla dzieci i nastolatków) i Grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci (grupy dla tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Nazwa Al-Anon powstała z pierwszych sylab angielskich wyrazów Alcoholics Anonymous czyli Anonimowi Alkoholicy.

Podstawą „filozofii” Al-Anon jest Dwanaście Stopni, zaadaptowanych z Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików.

Grupy Rodzinne Al-Anon istnieją w ponad 130 krajach, mając ok. 33 tysiące grup Al-Anon i ok. 4 tysięcy grup Alateen. W Polsce jest blisko 350 grup    Al-Anon, 15 grup Alateen i na 6 grupach Al-Anon spotykają się dorosłe dzieci (dane z 2014 r.).

CO TO JEST AL-ANON?

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do ich wyleczenia.

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach niedotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca.

W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Sugerowane brzmienie Preambuły zaakceptowane przez Komitet ds. Taktyki w dniu 07.09.2013 r.

 

NASZ CEL

„Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików.
Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików”.

Tradycja Piąta Al-Anon

 

KRÓTKA HISTORIA AL-ANON

Idea Grup Rodzinnych sięga początków istnienia Anonimowych Alkoholików. W latach 30-tych XX wieku bliscy i krewni alkoholików (zdrowiejących w AA) zauważyli, że z powodzeniem mogą stosować do rozwiązywania swoich osobistych problemów te same zasady, które pomagają alkoholikom w zdrowieniu. W czasie pierwszych spotkań AA rodziny alkoholików mówiły o tym, w jaki sposób stosowanie Dwunastu Kroków w ich życiu rozwiązywało ich osobiste problemy i poprawiało rodzinne relacje, które często, nawet po zaprzestaniu picia przez alkoholika, nadal pozostawały chore.

Coraz bardziej widać było potrzebę stworzenia nowej wspólnoty, gdyż AA powstało tylko po to, aby pomagać alkoholikom. W roku 1951 Lois W., żona jednego ze współzałożycieli AA i Anne B. powołały tzw. Izbę Rozrachunkową (ang. Clearing House) dla obsługi pięćdziesięciu działających wówczas Grup Rodzinnych. Ustalono nazwę wspólnoty na Grupy Rodzinne Al-Anon. W 1955 roku wydano pierwszą książkę „Grupy Rodzinne     Al-Anon. Przewodnik dla rodzin z problemem alkoholowym”.

Nastolatki i dzieci z rodzin alkoholików szybko odkryły, że ich problemy różnią się od tych, jakie mają dorośli członkowie Al-Anon. Z tej potrzeby w 1957 roku powstała, założona przez 17-letniego chłopca, pierwsza grupa Alateen.

W Polsce latach 70. w Poznaniu istniała grupa terapeutyczna prowadzona przez psychologów, dla żon alkoholików. Ta grupa, na ręce Anny, otrzymała pierwszą informację o Al-Anon od Hanki z Kanady, która będąc członkiem Al-Anon w Kanadzie przysłała do Poznania wiele broszur oraz trzy książki przetłumaczone na język polski. Annę w niesieniu posłania wspierała Maria. Utworzyły one pierwszą grupę Al-Anon w Polsce – poznańską „Ariadnę” – którą zarejestrowano w 1980 roku w Biurze Służby Światowej Al-Anon w Nowym Jorku. „Ariadna” istnieje do tej pory.

Data ta jest uznawana za początek działalności Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce.

Od 1993 roku wspólnota wydaje biuletyn „Razem”, na którego łamach członkowie Al-Anon dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją.

23 kwietnia 1999 roku zostało zarejestrowane w sądzie Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, które powołane jest do obsługi prawnej, finansowej i wydawniczej wspólnoty, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

 plik do pobrania

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.