Mityngi polskojęzyczne – internetowe

 

Kontakt ze służbami Al-Anon Regionu Internetowego Polskojęzycznego: https://join.skype.com/N8DEN1VZPeGi

  •  e-mail: r.net.polskojezyczny@al-anon.org.pl

 

 

 

 

Preambuła Al-Anon do Dwunastu Stopni

 

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

 

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty,
Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

 

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

 

Tekst Preambuły zaakceptowany przez Komitet Taktyki 07.09.201

 

6. Grupa ,,Tu i Teraz” – poniedziałek, godz. 19:00 GMT + 0 (czasu polskiego)  
link: https://join.skype.com/MiQbMWAp035t

7. Grupa  ,,Odkrywam Siebie” – piątek, godz. 19:00 GMT + 0 (czasu polskiego) 
link: https://join.skype.com/hF4yhDiKDVFP

8. Grupa ,,Rodzina”środa, godz. 20:30 GMT+ 0 (czasu polskiego)
link: https://join.skype.com/A1IVQWhNhHsl

 

Tradycja Siódma
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
„W Al-Anon nie ma składek członkowskich Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania”.
                                                                                                               Z Preambuły Al–Anon do Dwunastu Stopni

 Jeśli chciałbyś wnieść wkład, spełniając cele Tradycji Siódmej, a przy tym zgodnie z Gwarancją Pierwszą współtworząc rezerwę, możesz tego dokonać na konto: 

Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
nr: 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
z tytułem wpłaty: nazwa grupy internetowej

Szukasz spotkania Al-Anon twarzą w twarz w Polsce i na świecie, odwiedź stronę:
https://al-anon.org.pl/spotkaniamityngi/

 

Skip to content