Mityngi polskojęzyczne – internetowe

Kontakt ze służbami Al-Anon Regionu Internetowego Polskojęzycznego: https://join.skype.com/Jr9K4mZR1yCM.

e-mail: r.net.polskojezyczny@al-anon.org.pl

skarbnik Regionu Internetowego: skarbnik.r.internetowy@al-anon.org.pl

Preambuła  Al-Anon proponowana do Dwunastu Kroków

Grupy Rodzinne Al-Anon to wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików. Jej członkowie dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swoje wspólne problemy. Uważamy, że alkoholizm jest chorobą rodziny i że zmiany
w nastawieniu mogą wspomagać powrót do zdrowia.

Al-Anon nie jest powiązany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani instytucją; nie angażuje się w żadne spory; nie popiera ani nie odrzuca żadnej sprawy. Nie ma tu opłat członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom swoich członków.

Al-Anon ma tylko jeden cel: pomoc rodzinom alkoholików. Robimy to, praktykując Dwanaście Kroków, życzliwie przyjmując rodziny alkoholików i dając im poczucie bezpieczeństwa oraz wspierając alkoholika i okazując mu zrozumienie.

Preambuła Al-Anon proponowana do Dwunastu Kroków zatwierdzona przez Radę Powierników w grudniu 2022 r.

Spis grup :

Z Preambuły Al–Anon do Dwunastu Kroków:

Jeśli chciałbyś wnieść wkład, spełniając cele Tradycji Siódmej, a przy tym zgodnie z Gwarancją Pierwszą współtworząc rezerwę, możesz tego dokonać na konto:

Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
nr: 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
z tytułem wpłaty: nazwa grupy internetowej

Szukasz spotkania Al-Anon twarzą w twarz w Polsce i na świecie, odwiedź stronę:
https://al-anon.org.pl/spotkaniamityngi/

Skip to content