Region Łódzki

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 2021 R.

Data Temat Kto prowadzi Adres Skype
06.02.2021  Koncepcja 10  Anna, Ania – Łódź https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
17.04.2021  Koncepcja 11

 Do uzgodnienia

https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
19.06.2021  Koncepcja 12, Gwarancja : 1,2,3
 Do uzgodnienia https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
16.10.2021

 Koncepcja 12, Gwarancja : 4,5 – 12 Artykuł Karty

 Do uzgodnienia https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJHARMONOGRAM SPOTKAŃ 2021 R.

Data Temat Kto prowadzi Adres Skype
13.02.2021  Język miłości na mityngu Al-Anon

 Ewa grupa ”Metanoja” z Łodzi 

 Ela grupa  ”Nadzieja” z Głowna

https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
30.05.2021  Maj miesiącem literatury 
 Do uzgodnienia https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
05.09.2021

 Alateen dobrodziejstwem Al-Anon

 Do uzgodnienia https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ
05.12.2021

Współpraca grup z regionem podczas pandemii

 Do uzgodnienia https://join.skype.com/cfd29DyTzTcJ