Region Wielkopolska

 

Kontakt z regionem:

Adresy email służb regionu:

 

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2022 r.

LP.

DATA SPOTKANIA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

ADRES

1. 19.03.2022 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

2. 28.05.2022 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

3. 17.09.2022 10:00  Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

4. 26.11.2022 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

     

WARSZTATY

Tematy do  uzgodnienia

 

Szczegóły dotyczące formy przebiegu warsztatów będą ustalane na bieżąco.
19.02.2022 10:00 Stopień Trzeci Poznań, ul. Gieburowskiego 6 (salka parafiarna B, I piętro) lub https://join.skype.com/hsK8DMMNrpjH

 

Warsztaty- cytuję z „Naszych struktur”- to: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Tradycji, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup,  roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.

Warsztaty regionalne to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon. Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby ( znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.

Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni ( służby) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu (por.  biuletyn „ Razem” 5/2007).

„Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”
/Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernika ds. RSS/

 

Skip to content