Region Wielkopolska

 

Kontakt z Regionem: e-mail: region_wielkopolska@al-anon.org.pl Tel. 691 894 286

 

 

Terminy spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2021r. oraz warsztaty dla chętnych (dodatkowe)

 

LP.

DATA SPOTKANIA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

ADRES

1

27.02.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

2

29.05.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

Os. Rusa 59 Poznań /salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.
Telekonferencja bezpłatny numer 799365365  kod 12261920 godz.10.00

3

25.09.2021

09:00

10:00

            Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

 

4

27.11.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

5

WARSZTATY

Tematy do uzgodnienia

Szczegóły odnośnie formy przebiegu warsztatów będą ustalane na bieżąco

6

16.01.2021

19.05.2021

10.07.2021

09.10.2021

10.30

19.00

10.30

10.30

    STOPIEŃ DWUNASTY

STOPIEŃ PIERWSZY

STOPIEŃ DRUGI

STOPIEŃ TRZECI

https://join.skype.com/hsK8DMMNrpjH

https://join.skype.com/hsK8DMMNrpjH

https://join.skype.com/hsK8DMMNrpjH

,,Warsztaty cytuję z „Naszych struktur: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Tradycji, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup, roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.
Warsztaty regionalne, to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas, to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon.
Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby ( znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.
Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni ( służby) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu ( RAZEM 5/2007).
Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy
uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”
/Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernik ds. RSS

Skip to content