Region Wielkopolska

 

Kontakt z Regionem: e-mail: region_wielkopolska@al-anon.org.pl Tel. 691 894 286

 

 

 

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2021r. oraz warsztaty dla chętnych /dodatkowe/ 

 

 

 

LP.      DATA            SPOTKANIA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA                              ADRES
1 27.02.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

                  Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

         
2 29.05.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

                       Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna  przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

         
3 25.09.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

                         Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

         
4 27.11.2021

09:00

10:00

Robocze spotkanie służb

Spotkanie regionu

                           Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze/.

 

         
5.              WARSZTATY  
 

16.01.2021

10.04.2021

10.07.2021

09.10.2021

10.30

10.30

10.30

10.30

Tematy do  uzgodnienia

 

Tematy do  uzgodnienia

 

Szczegóły odnośnie formy przebiegu warsztatów będą ustalane na bieżąco

 

 

 

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2020 r. oraz warsztaty dla chętnych /dodatkowe/.

 

 

 

LP. DATA SPOTKANIA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA ADRES
1 29.02.2020 9:00 Robocze spotkanie służb Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialne przy Kościele Św. Łukasza na parterze
2 29.02.2020 10:00 ok.13:00 Spotkanie regionu Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna   przy  Kościele Św. Łukasza na parterze  
Mityng
3 30.05.2020 9:00 Robocze spotkanie służb Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialne przy Kościele Św. Łukasza na parterze
4 30.05.2020 10:00 ok.13:00 Spotkanie regionu   Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna  przy  Kościele Św. Łukasza na parterze 
Mityng
5 26.09.2020 9:00 Robocze spotkanie służb Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialne przy Kościele Św. Łukasza na parterze
6 26.09.2020 10:00 ok.13:00 Spotkanie regionu Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna  przy  Kościele Św. Łukasza na parterze
Mityng
7 28.11.2020 9:00 Robocze spotkanie służb Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna  przy Kościele Św. Łukasza na parterze
8 28.11.2020 10:00 ok.13:00 Spotkanie regionu  Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna przy  Kościele Św. Łukasza na parterze
Mityng

 

 

 

,,Warsztaty cytuję z „Naszych struktur: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Tradycji, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup, roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.
Warsztaty regionalne, to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas, to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon.
Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby ( znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.
Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni ( służby) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu ( RAZEM 5/2007).
Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy
uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”
/Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernik ds. RSS

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.