Region Wielkopolska

 

Kontakt z regionem:

Adresy e-mail służb regionu:

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2024 r.

LP.

DATA SPOTKANIA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

ADRES

1. 16.03.2024 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

2. 08.06.2024 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

3. 14.09.2024 10:00  Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

4. 16.11.2024 10:00 Spotkanie regionu

Poznań, os. Rusa 59

Salka parafialna przy  przy kościele pw. św. Łukasza (na parterze).

 

Warsztaty- cytuję z „Naszych struktur”- to: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Kroków, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup,  roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.

Warsztaty regionalne to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon. Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby (znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.

Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni (służb) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu (por.  biuletyn „ Razem” 5/2007).

„Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”
/Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernika ds. RSS/

 

Skip to content