Region Warmiński-Mazurski

Harmonogram spotkań Regionu Warmińsko-Mazurskiego Al-Anon w 2022 roku

Rodzaj spotkania Termin Miejsce

Spotkanie służb

 

08-02-2022 godz. 18:00 skype
Spotkanie regionu i warsztaty:
„Dwanaście Tradycji”
20-02-2022 godz. 10:00 Do ustalenia

Spotkanie służb

 

03-04-2022 godz. 8:30 Do ustalenia

Spotkanie regionu
i warsztaty: „Jedność”

 

03-04-2022 godz. 10:00 Do ustalenia

Spotkanie regionu
i warsztaty: „Sponsorowanie”

 

12-06-2022 godz. 10:00

 

Wyjazdowe

Górowo Iławeckie, grupa ,,Światełko”

Caritas, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 2

Spotkanie służb 25-06-2022 godz. 11:00 Miejsce do wiadomości zainteresowanych osób

Spotkanie służb

 

11-09-2022 godz. 8:30 Do ustalenia

Spotkanie regionu
i warsztaty: „Anonimowość”

 

11-09-2022 godz. 10:00 Do ustalenia

Spotkanie służb

 

13-11-2022 godz. 8:30 Do ustalenia
Spotkanie regionu i warsztaty: temat do decyzji grup 13-11-2022 godz. 10:00 Do ustalenia

 

Skip to content