Region Warmiński-Mazurski

 

Kontakt z regionem

Adresy e-mail służb regionu

 

 

Proponowany harmonogram spotkań Służb i Regionu Warmińsko-Mazurskiego Al-Anon
w 2023 roku

Rodzaj spotkania Termin Miejsce

spotkanie służb i regionu

warsztaty „Różnorodność w jedności”

19-02-2023 godzina 09:00

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przyjaciel”

Al. Wojska Polskiego 8 Olsztyn

spotkanie służb i regionu

warsztaty „Alateen, AMIAS”

16-04-2023 godzina 09:00

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przyjaciel”

Al. Wojska Polskiego 8 Olsztyn

spotkanie służb i regionu

warsztaty „Sumienie grupy, Tradycja Siódma”

04-06-2023 godzina 09:00 w m-cu kwietniu ustalimy czy robimy spotkanie wyjazdowe

spotkanie służb i regionu

warsztaty „Autoprezentacja w niesieniu posłania, schemat mityngu informacyjnego”

17-09-2023 godzina 09:00

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przyjaciel”

Al. Wojska Polskiego 8 Olsztyn

spotkanie służb i regionu

warsztaty „Al-Anon Dorosłe Dzieci”

26-11-2023 godzina 09:00

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przyjaciel”

Al. Wojska Polskiego 8 Olsztyn

 

 

Skip to content