Region Galicja

Dyżury informacyjne osób ze Wspólnoty Grup Rodzinnych Al-Anon

  • PIK AA Tarnów, ul. Bernardyńska 11, w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 18:00 do 20:00, możliwość kontaktu telefonicznego: 14 307 06 06
  • PIK AA  Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 6 (budynek PCK), w trzecią sobotę miesiąca w godzinach
   od 16:00 do 18:00  możliwość  kontaktu telefonicznego  pod numerem: 33 822-74-55

Warsztaty 

 • Zapraszamy na XXXIX Warsztaty Al-Anon w Tenczynie w dniach 07-09 czerwca 2024 r.
  Myśl przewodnia:  Dobre samopoczucie i spokój duszy są nagrodą dla tych,którzy polegają
                                na Jego pomocy.
                                                                           /Dzień po dniu w Al-Anon, s.145/

  Zaproszenie – link   

Kontakt ze służbami Al-Anon Regionu Galicja:

TERMINY SPOTKAŃ SŁUŻB REGIONU GALICJA W ROKU 2024

 

       Data spotkania

 

     Miejsce spotkania
             21.01.2024     Kraków, grupa ,,Kalina”
             17.03.2024     Nowy Sącz, grupa ,,Rita’’
            19.05.2024     Brzesko, grupa ,,Feniks’
              21.07.2024     Nowy Targ, grupa ,Olśnienie”
              15.09.2024     Tarnów grupa ,Spokój’’
              17.11.2024     Kraków, grupa ,Maria”
Zaplanowane Warsztaty w Tenczynie                          
         09-11.02.2024      Warsztaty w Tenczynie
         07-09.06.2024       Warsztaty w Tenczynie
         11-13.10.2024        Warsztaty w Tenczynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla Służb

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Struktura służby w Polsce – grafika –  pobierz plik

Robocza wersja III części podręcznika ,,Struktura Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=51396e9d09dd2a04434dd64226bbcf81

 

Cz.I projektu podręcznika ,,Praca Grup ,,Al-Anon i Alateen” 

Służby regionów proszone są o informowanie w regionach o roboczej wersji podręcznika (do stosowania), zamieszczonej na forum.

Podręcznik zatwierdzony jest przez Radę Powierników.

Karta Konferencji – pobierz plik

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik
Kalendarz na rok 2023 – pobierz plik

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

 • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
 • Zastępca oraz administrator strony na portalu FB
 • Powiernik

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – plik do pobrania

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

Informacje dla Służb

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Struktura służby w Polsce – grafika –  pobierz plik

Robocza wersja III części podręcznika ,,Struktura Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=51396e9d09dd2a04434dd64226bbcf81

 

Cz.I projektu podręcznika ,,Praca Grup ,,Al-Anon i Alateen” 

Służby regionów proszone są o informowanie w regionach o roboczej wersji podręcznika (do stosowania), zamieszczonej na forum.

Podręcznik zatwierdzony jest przez Radę Powierników.

Karta Konferencji – pobierz plik

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik
Kalendarz na rok 2023 – pobierz plik

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

 • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
 • Zastępca oraz administrator strony na portalu FB
 • Powiernik

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – plik do pobrania

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

Informacje dla Służb

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Struktura służby w Polsce – grafika –  pobierz plik

Robocza wersja III części podręcznika ,,Struktura Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na Forum Grup Rodzinnych Al-Anon:
https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=609&sid=51396e9d09dd2a04434dd64226bbcf81

 

Cz.I projektu podręcznika ,,Praca Grup ,,Al-Anon i Alateen” 

Służby regionów proszone są o informowanie w regionach o roboczej wersji podręcznika (do stosowania), zamieszczonej na forum.

Podręcznik zatwierdzony jest przez Radę Powierników.

Karta Konferencji – pobierz plik

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik
Kalendarz na rok 2023 – pobierz plik

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

 • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
 • Zastępca oraz administrator strony na portalu FB
 • Powiernik

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – plik do pobrania

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

Skip to content