Region Wielkopolska

 

Kontakt z Regionem:
e-mail: region_wielkopolska@al-anon.org.pl
Tel. 691 894 286

Serdecznie zapraszamy na Konwencję Al-Anon z udziałem AA „Właśnie dziś”
Termin: 17 listopada 2018 r. (sobota)
Miejsce: Poznań, ul. Gieburowskiego 6 (Oratorium)
plakat

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska i mityng po spotkaniu Regionu w 2018r.
oraz warsztaty dla chętnych /dodatkowe/.

 

LP.

DATA SPOTKANIA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

ADRES

1

10.02.2018 10:00

Robocze spotkanie służb

ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.

2


24.02.2018
 
10:00

 

ok.13:00

Spotkanie regionu

 


Mityng :     „Słuchaj, ucz się i działaj”.

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.

 

3

05.05.2018 10:00

Robocze spotkanie służb

ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.

4

19.05.2018

 

10:00

 

ok.13:00

Spotkanie regionu

 


Mityng :  Służba Delegata Regionu.          

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.

 

5

25.08.2018 10:00         Robocze spotkanie służb ul. Gieburowskiego 6  Poznań

/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.

6

08.09.2018

 

 

10:00

 

ok.13:00

Spotkanie regionu


Seminarium

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.

 

7

24.11.2018 10:00

Robocze spotkanie służb

ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/Salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/

8

08.12.2018

 

 

10:00

 

ok.13:00

Spotkanie regionu

 


Mityng :  Służba Reprezentanta Regionu.

Os. Rusa 59 Poznań

/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.

 

 

 

„Warsztaty”- cytuję z „Naszych struktur”: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Tradycji, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup, roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.
Warsztaty regionalne, to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas, to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon.
Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby ( znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.
Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni ( służby) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu ( RAZEM 5/2007).
Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”

Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernik ds. RSS