Region Wielkopolska

Kontakt z Regionem:
e-mail: region_wielkopolska@al-anon.org.pl
Tel. 691 894 286

Terminy  spotkań służb Regionu Wielkopolska w 2019r.
oraz warsztaty dla chętnych /dodatkowe/.

 

LP. DATA SPOTKANIA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA ADRES
1 09.02.2019 10:00 Robocze spotkanie służb ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.
2 23.02.2019 10:00
ok.13:00
Spotkanie regionu Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.
 
Mityng: Współpraca Al-Anon z AA
3 11.05.2019 10:00 Robocze spotkanie służb ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.
4 18.05.2019 10:00
ok.13:00
Spotkanie regionu
 
Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.
 
Mityng: Sponsorowanie
5 24.08.2019 10:00 Robocze spotkanie służb ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/.
6 14.09.2019 10:00
ok.13:00
Spotkanie regionu Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.
 
Mityng
7 23.11.2019 10:00 Robocze spotkanie służb ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/Salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/
8 30.11.2019 10:00
ok.13:00
Spotkanie regionu  Os. Rusa 59 Poznań
/salka parafialna 1 piętro  przy  Kościele Św. Łukasza/.
 
Mityng
9 15.06.2019 10:30 Warsztaty  dodatkowe dla chętnych ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/Salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/
10 19.10.2019 10:30 Warsztaty dodatkowe dla chętnych ul. Gieburowskiego 6  Poznań
/Salka Katechetyczna przy parafii Opatrzności Bożej/

 
Warsztaty cytuję z „Naszych struktur: ”Zgłębianie wiedzy na wybrany temat np. Stopni, Tradycji, Koncepcji, sponsorowania, pracy grup, roli RG itp. Na warsztatach dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsłuchujemy w głos innych, zadajemy pytania, by więcej zrozumieć, poszerzyć swoją wiedzę”.
Warsztaty regionalne, to spotkanie robocze członków grup z regionu, okręgu. Celem jest poprawa pracy grup, regionu, a dla każdej z nas, to rozwój osobisty i pogłębienie wiedzy o programie Al-Anon.
Warsztaty prowadzą wybrane w regionie osoby ( znające program i mające doświadczenie w służbach), mogą to być również aktualni powiernicy z danego regionu. Temat ustalamy w sumieniu regionu.
Organizacją pracy regionu zajmują się funkcyjni ( służby) regionu. Jeśli są niepokojące sygnały z grup, słaba frekwencja, brak chętnych do służb czy nieporozumienia, należy w sumieniu regionu szukać rozwiązań np. zorganizować warsztat, seminarium. Wskazane jest też przeprowadzenie inwentury regionu ( RAZEM 5/2007).

Warsztaty nie są tylko po to, by się odbyły. Ważne jest zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i przekaz na grupy. Zastanówmy się: czy
uzyskane informacje wprowadzamy w grupie, regionie i w swoim życiu?”
/Fragment materiału z forum dla służb opracowany przez Jolę – Powiernik ds. RSS