Region Warszawski

Spotkania odbywają się w PUNKCIE INFORMACYJNO-KONTAKTOWYM (PIK) WARSZAWA ul. Kickiego 1, kl. IV domofon 60

 

WARSZTATY Spotkanie Robocze Regionu Spotkanie Regionu
Data TEMAT WARSZTATÓW
19 I 2019 I i II Koncepcja  
16 II 2019 III i IV Koncepcja 9 II 2019
16 III 2019 VI i VI Koncepcja 9 III 2019
06 IV 2019 VII i VIII Koncepcja    
18 V 2019  IX i X Koncepcja 11 V 2019
15 VI 2019 XI i XII Koncepcja 8 VI 2019 (wyjazdowe)
  VIII 2019 24 VIII 2019  
21 IX 2019 Mityng Informacyjny   14 IX 2019
19 X 2019 Służba Informacji Publicznej  
XII 2019 7 XII 2019