Region Warmiński-Mazurski

 

Harmonogram spotkań Regionu Warmińsko-Mazurskiego Al-Anon w 2018 roku

 

rodzaj spotkania

termin

miejsce

spotkanie służb 11-02-2018  godzina 8:30
 

Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

warsztaty „Anonimowość” i spotkanie regionu 11-02-2018  godzina 10:00  

Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

spotkanie służb 15-04-2018  godzina 8:30  

Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

warsztaty-seminarium „Mityng Informacyjny” i spotkanie regionu 15-04-2018  godzina 10:00 Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

warsztaty „Tradycja siódma”
i spotkanie regionu
10-06-2018  godzina 10:00 Biskupiec Lazarus

ul. Armii Krajowej 4A

spotkanie służb 23-06-2018  godzina 11:00  

miejsce do wiadomości zainteresowanych

mityng ”Służby wdzięczność i odpowiedzialność” i spotkanie regionu

 

02-09-2018  godzina 10:00 Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

spotkanie służb  

18-11-2018  godzina 8:30

Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a

warsztaty „Literatura LAK” i spotkanie regionu 18-11-2018  godzina 10:00 Klub Abstynenta w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 8a