Region Śląsko-Dąbrowski

Zapraszamy na mityng otwarty spikerski Grupy Rodzinnej Al-Anon „Uwolnienie” w Sosnowcu, ul. Niepodległości 17 dnia 16.03.2018 r. o godz 18.30. Spikerami będą Bożena i Joanna z Komitetu ds kontaktów z Profesjonalistami (służba krajowa) oraz zaproszeni goście – p. Elżbieta Brzozowicz specjalista Wydziału Zdrowia ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ks. Dariusz Karoń.

Zapraszamy na spotkanie Grup Rodzinnych Al-Anon Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbędzie dnia 17 marca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie grupy „Uwolnienie” w Sosnowcu, ul. Niepodległości 17. Przed spotkaniem o godz. 10:00  tradycyjnie  odbędzie się spotkanie służb Regionu.