Region Podlaski

 

Kolporter Regionu prosi o zamawianie literatury na dwa tygodnie przed spotkaniem Regionu
pod nr telefonu 607 722 921

Spotkania Regionu w 2020 roku
22.03.2020 r. grupa „Nadzieja”, Suwałki ul. Kościuszki 71
21.06.2020 r. grupa „Przystań Sejny”, ul.Wileńska 10
18.10.2020 r grupa „Gwiazdki”, Czarna Białostocka ul.Torowa 9
17.01.2021 r. grupa „Nowe życie”, Łomża ul.Wąska 93
Terminy warsztatów w 2020 roku
12.01.2020 r. Hasła i Modlitwa o Pogodę Ducha
9.02.2020 r. Mityngi i komunikacja poza mityngami- używanie telefonów, maili, ,spotkań
15.03.2020 r. Literatura
19.04.2020 r. Służba
10.05 2020 r. Sponsorowanie
21.06.2020 r. Sponsorowanie w służbie
Druga połowa – tematy
Jakie narzędzia pomogły mi poznać zrozumieć i korzystać ze Stopni w życiu