Region Podkarpacie

Zaproszenie

W dniach 20 – 23.08.2019 r. podzieli się swoim doświadczeniem na mityngach:
Irena z Akron długoletnia członkini Grup Rodzinnych Al-Anon

20.08.2019 r. o godz.17:00 Temat: Spikerka Ireny, Jarosław, sala widowiskowa przy parafii oo. Reformatów ul. Jana Pawła II
21.08.2019 r. o godz. 18:15 Łańcut, salka przy kościele ul. Farna 20
22.08.2019 r. o godz.17:00 Temat: Warsztat Stopnia Dwunastego, Przemyśl, salka przy parafii Św. Trójcy
23.08.2019 r. o godz. 18:45 Stalowa Wola Rozwadów, ul. Klasztorna 27

Spotkania Regionu Podkarpacie w 2019 roku

20.01.2019 r.
godz. 11:00 – Spotkanie robocze Służb Regionu Podkarpacie,
godz. 11:30 – Spotkanie Regionu Podkarpacie
Miejsce spotkania:  Rzeszów, ul. L. Siemieńskiego 17
Wojewódzki Ośrodek Uzależnień
grupy „Przemiana” i „Odrodzenie”

 31.03.2019 r. 
godz. 11.00 – Spotkanie robocze Służb Regionu Podkarpacie
godz. 11.30 – Spotkanie Regionu Podkarpacie
Miejsce spotkania: Stalowa Wola Rozwadów, ul. Klasztorna 27
grupa „Nadzieja”

Na spotkaniu Regionu będzie pokazowy warsztat przygotowany przez osoby służące w Komitecie ds. Kontaktów z Profesjonalistami.

16.06.2019 r.
godz. 11:00- Spotkanie robocze Służb Regionu Podkarpacie.
godz. 11:30 – Spotkanie Regionu Podkarpacie
Miejsce spotkania: Sanok ul. Kościuszki 22/3
Grupa „Światło”

06.10.2019 r.
godz. 11;00 – Spotkanie robocze Służb Regionu Podkarpacie
godz. 11:30 – Spotkanie Regionu Podkarpacie.
Miejsce spotkania: Głogów Małopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dom  Kultury
Grupa „Oaza”