Informacje wstępne

 

Alkohol i … reszta

Choroba alkoholowa to problem wielu rodzin w Polsce. Cierpią sami alkoholicy, ale oprócz nich cierpią również osoby z ich najbliższego otoczenia – rodzina, przyjaciele, pracodawcy i… Można by długo wymieniać, a lista na pewno szybko się nie skończy.

Jak radzić sobie z piciem bliskich osób można dowiedzieć się na spotkaniach Grup Rodzinnych Al-Anon. Członkowie tych grup spotykają się w całej Polsce i na świecie. Dzielą się wówczas swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w pokonywaniu codziennych trudności. Na tych spotkaniach zwanych mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza, nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są do zachowania anonimowości – co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani problematyką i chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Grup Rodzinnych Al-Anon, prosimy o kontakt: informacja_publiczna@al-anon.org.pl

plik do pobrania

 

Jeśli jesteś profesjonalistą…

Grupy Rodzinne Al-Anon rozwijają się w Polsce dzięki życzliwym osobom, które same nie są dotknięte problemem, ale które mówią o Al-Anon i pokazują rodzinom alkoholików, że istnieją ludzie, którzy żyją szczęśliwie mimo trudności związanych z piciem ich bliskich. Pomagają w znalezieniu miejsca na spotkania Al-Anon. Doświadczenie wspólnoty wskazuje, że przyjaciele Al-Anon mają o wiele większe możliwości przekazywania informacji o Al-Anon niż sami jego członkowie. Dlatego też szukając sposobu na pozyskanie nowych przyjaciół naszej wspólnoty, chcemy zorganizować spotkanie informacyjne, w którym oprócz osób z Al-Anon mogliby wziąć udział lekarze, psychologowie oraz inne osoby profesjonalnie zajmujące się leczeniem alkoholizmu.

Jeżeli są Państwo profesjonalistami, członkowie Al-Anon są gotowi do współpracy z Państwem.

 

Kto dla Al-Anon jest profesjonalistą?

Profesjonalistą dla Al-Anon może być każdy, kto z racji swojego zawodu spotyka się z ludźmi borykającymi się z problemem alkoholowym w rodzinie.
Profesjonalistą może być: lekarz, psycholog, ksiądz, pracownik socjalny, policjant, kurator, sędzia, pracownik służby więziennej, pedagog, nauczyciel, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarka, a także każdy przełożony w zakładzie pracy.

 

Co Grupy Rodzinne Al-Anon mają do zaoferowania profesjonalistom?

 • Informacje od członków Al-Anon, dyżurujących w Punktach Informacyjno-Kontaktowych oraz dyżurach telefonicznych
 • Mityngi informacyjne dla grup profesjonalistów zgodnie z ich zapotrzebowaniem lub w trakcie szkoleń związanych z tzw. problematyką alkoholową. Podczas tych mityngów członkowie wspólnoty informują o programie Al-Anon, dzielą się osobistymi doświadczeniami i sugerują, jak profesjonalista może pomóc tym, którzy mają obok siebie kogoś z problemem alkoholowym.
 • Własne doświadczenia z życia z osobami uzależnionymi, szczególnie skierowane dla osób wywodzących się z rodzin alkoholowych, zagrożonych stworzeniem podobnego związku, leczących się w poradniach dla współuzależnionych lub przebywających w izolacji np. domach dziecka, zakładach wychowawczych.
 • Pomoc nowej osobie. Jeśli będzie taka potrzeba członek Al-Anon jest gotowy pójść z taką osobą na jej pierwszy mityng, być dla niej wsparciem w tym, tak trudnym, pierwszym kroku ku zdrowiu.

Szanowni Państwo, Al-Anon ma w swych szeregach wielu członków oraz odpowiednie służby, które udzielają informacji o wspólnocie Al-Anon. Al-Anon ma długą historię współpracy z organizacjami, z którymi nie jest w sposób formalny związany, ale na życzenie dostarcza wszelkich dostępnych informacji na temat Grup Rodzinnych Al-Anon.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt listowny, mailowy lub telefoniczny z naszym biurem w Poznaniu: tel. 61 828 93 07, mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl.

plik do pobrania

 

Grupy Rodzinne Al-Anon reprezentowane przez Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon z siedzibą w Poznaniu przygotowały dla Państwa bezpłatną ofertę w celu zapoznania się z naszym programem. Proponujemy:

 • Przeprowadzenie mityngów informacyjnych o Grupach Rodzinnych Al-Anon dla grup zawodowych, takich jak: pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, pracownicy socjalni, terapeuci, pracownicy służb mundurowych i innych grup zawodowych
 • Oferujemy spotkanie informacyjne dla każdego rodzaju kursu, szkolenia na terenie całego kraju
 • Celem spotkań jest przybliżenie Grup Rodzinnych Al-Anon i jej programu, jako jednego ze sposobów radzenia sobie z problemem alkoholowym w najbliższym otoczeniu oraz z problemami w życiu osobistym.

Spotkanie informacyjne ma na celu dostarczyć informacji o miejscach pomocy Al-Anon dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

 

Przebieg mityngu informacyjnego

 1. Odczytanie Preambuły
 2. Krótka historia Al-Anon
 3. Program Dwunastu Stopni, Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji
 4. Spiker – osobiste doświadczenia osoby z Al-Anon
 5. Odpowiedzi na pytania z sali
 6. Rozdanie pakietów informacyjnych
 7. Pytania indywidualne po skończonym spotkaniu

 

plik do pobrania

Al-Anon w pigułce – żeby pobrać prezentację, kliknij na zdjęcie