„...zaczęłam oddzielać swoje dobre samopoczucie od samopoczucia alkoholików...”

       

Autor:
Urodziny Lois
Dzień bez alkoholu

O Al-Anon

więcej